Warning: file_exists() [function.file-exists]: Unable to find the wrapper "https" - did you forget to enable it when you configured PHP? in /www/doc/www.advia.cz/www/plugins/system/plugin_googlemap3/plugin_googlemap3_helper.php on line 1232
Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník a na něj navazující nový zákon o obchodních korporacích je zásadní změnou v českém právním řádu. Tato změna je klíčovou změnou zlomového charakteru. Nejedná se tedy o úpravu (byť třeba zásadní) současné legislativy, čehož jsme byli svědky v minulých desetiletích. Jde o zcela nový prvek, či spíše o novou Mendělejevovu tabulku prvků, v legislativě.

Občanský zákoník je základní normou, která se promítá do celého právní řádu. Je hlavním pilířem, na kterém právní řád stojí. Nové nadefinování občanského zákoníku znamená novou terminologii s novými obsahy, nové vymezení právních úkonů, nové důsledky, atd.

Jedním ze závažných důsledků zavedení nového občanského zákoníku (potažmo zákona o obchodních korporacích) je skutečnost, že dosavadní judikáty a intetepretace jsou neaplikovatelné, respektive jsou aplikovatelné pouze ve velmi omezené míře a nepřímo.  Toto je věc zásadního významu, neboť mnohé aspekty nové úpravy a jejího použití nejsou novými zákony direktivně upraveny a obrázek o jejich konturách a hranicích poskytne až použití v praxi, respektive vynesení pravomocných a konečných judikátů. Jinými slovy hovoříme o následujících desetiletích. 

Chcete-li si být jisti, jaké úkony, jakou formou a s jakými důsledky máte učinit, popřípadě máte-li zájem o další služby spojené s výše uvedenou klíčovou změnou (např. revizi dokumentace a procesů), jsme připraveni vám poskytnout spolehlivou a odborně erudovanou podporu.

Informace ministerstva spravedlnosti o novém občanskému zákoníku a zákonu o obchodní korporacích naleznete zde.