Warning: file_exists() [function.file-exists]: Unable to find the wrapper "https" - did you forget to enable it when you configured PHP? in /www/doc/www.advia.cz/www/plugins/system/plugin_googlemap3/plugin_googlemap3_helper.php on line 1232
Home

Parallax Slider

Právní informace a podpora kdykoli potřebujete

V případě, že s námi spolupracujete, nemusíte si pořizovat nové knihovny a desítky svazků, abyste byli informování o vývoji právního prostředí popřípadě měli možnost kdykoli potřebnou informaci získat. Stejně tak jako nemusíte instalovat nové programy, pravidelně je aktualizovat a hledat v nepřeberném množství stránek a odkazů potřebnou informaci. Stačí, když se obrátíte na nás a my vám rádi poskytneme informaci, kterou potřebujete.

Právní informace a podpora kdykoli potřebujete

Veřejné zakázky

Ať jste vyhlašovatelem nebo účastníkem veřejné zakázky, vždy se na vás vztahuje řada opatření a pravidel, ve kterých je velmi obtížné se dobře a bezchybně zorientovat. Každá chyba může vést k závažným důsledkům.  Pečlivě tuto oblast právní úpravy sledujeme. S veřejnými zakázkami máme mnohaletou praxi a rádi naše zkušenosti zúročíme ve prospěch našich spokojených klientů, se kterými v této oblasti spolupracujeme.

Veřejné zakázky

Finanční služby

Ať  jste zaměstnanec, živnostník, obchodní nebo nezisková společnost, anebo nadnárodní korporace, finanční aspekty jsou jednou z nejdůležitějších oblastí vašeho zájmu. Naši klienti si mohou vybrat z širokého portfolia finančních služeb. Mezi ně patří zejména daňové poradenství, vedení účetnictví a mzdové agendy, finanční poradenství, apod.

Finanční služby

Dlouhodobá právní jistota a ochrana

V permanentně a razantně se měnícím právním prostředí vám potřebnou jistotu poskytne pouze dlouhodobá spolupráce se zodpovědným odborným partnerem. Jen tak je možno získat včasné a úplné informace o změnách, které mohou výrazným způsobem ovlivnit vaši každodenní činnost, finanční rizika a právní jistoty. Pouze dlouhodobá spolupráce vám umožní se na změny včas připravit, respektive na ně reagovat s minimálním prodlením, pokud legislativní proces přípravu předem de facto znemožní.

Dlouhodobá právní jistota a ochrana

Podpora při obchodních jednáních

Ne nadarmo se obchodní jednání připodobňuje k šachové partii. Tahy by měly být takové, aby maximalizovaly šanci na úspěch, neodkrývaly prostor a minimalizovaly riziko budoucího ohrožení. Jedněmi ze základních kamenů, kterými se v této partii hraje, je obchodní právo, daňové právo, občanské právo a další obecně závazné úpravy vaší oblasti podnikání.  Spolupráce s námi vám poskytne jistotu, že vždy budete vědět, jak a proč s těmito kameny táhnout, aby výsledný efekt partie byl pro vás co nejlepší. Je nasnadě, že tato spolupráce má nejlepší výsledky, pokud je navázána ještě před zahájením hry. Jen tak je možno se včas a dobře připravit a zvolit strategii.

Podpora při obchodních jednáních

Kvalifikované zastoupení v řízeních

Kvalifikovaně vás zastoupíme v řízeních před státními i jinými orgány a úřady. Máme bohaté zkušenosti s úspěšným zastupováním našich klientů před soudy, správci daně, správou sociálního zabezpečení, zdravotními pojišťovnami, apod. Vždy postupujeme s detailní znalostí klientovo situace a minimalizujeme rizika, kterým může být klient vystaven. Klienty o situaci pravidelně informujeme a projednáváme s nimi možné varianty vývoje, aby mohli včas na vývoj situace reagovat.

Kvalifikované zastoupení v řízeních

SlidingIcons

powerful

firmy

customize

soukromé osoby

responsive

zahraniční společnosti

creative

neziskové organizace

Profesionalita, spolehlivost, komplexní služby

Poskytujeme široké portfolio služeb s těžištěm v právní a ekonomické oblasti. Dalšími oblastmi, ve kterých spolupracujeme s našimi klienty, jsou veřejné zakázky, řízení projektů a office management (poskytujeme sídla společností a služby s nimi spojené). Služby poskytujeme jak podnikatelským tak neziskovým subjektům, přičemž nezapomínáme ani na soukromé osoby, které tvoří nemalou část klientely. Našimi klienty jsou také státní organizace a municipality.

Při poskytování našich služeb mimořádně dbáme nejen na vysokou odbornost, ale zejména na praktickou využitelnost našimi klienty. Pochopitelně zohledňujeme nejen znění aktuální legislativy, ale také její výklad a uplatnění v praxi, včetně judikátů a metodických pokynů.

Naši klienti se mohou spolehnout, že jejich zájmy a potřeby jsou pro nás na prvním místě, a že pro ně uděláme maximum. Vždy dbáme na to, aby od nás naši klienti dostali komplexní službu. Tedy nejenom řešení jejich potřeb, ale také informaci o souvislostech, dopadech a návazných krocích, které se k danému řešení vztahují.