O nás

ADVIA je seskupení samostatných advokátů a právnických osob poskytující právní, finanční a další odborné služby. V seskupení jsou níže uvedené subjekty.

ADVIA – Advokátní kancelář se zakládajícími advokáty

  • Mgr. Jindřich Hájek - advokát zapsaným u České advokátní komory pod ev. č. 3020. Je členem České advokátní komory a v advokacii působí od roku 1996. Rovněž je likvidátorem obchodních společností a rozhodcem ad hoc.
  • JUDr. Ing. Daniel Srnec, Ph.D. - advokát zapsaným u České advokátní komory pod ev.č. 9867. Je členem České advokátní komory a působí jako rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká advokátní komora, se sídlem Národní tř. 16, 110 00 Praha 1, internetová adresa www.cak.cz.

ADVIA GROUP s.r.o., IČ: 272 23 116, Na Poříčí 1071/17, 110 00 Praha 1, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u MS Praha, oddíl C, vložka 105653

ADVIA Consulting, s.r.o., IČ: 274 58 075, Na Poříčí 1071/17, 110 00 Praha 1, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze spisová značka C 114349