Zahraniční společnost se mohou spolehnout na naše výborné znalosti právního, ekonomického i tržního prostředí. Díky našim zkušenostem dobře chápeme případné obavy, které mohou mít zahraniční společnosti při vstupu na český trh.  Rozsáhlé zkušenosti také máme při právním i ekonomickém strukturování působení zahraničních společnosti na místním trhu ať již prostřednictvím dceřiných společností nebo poboček.

Z našeho portfolia zahraniční společnosti nejčastěji využívají níže uvedené služby.

Hlavní oblasti spolupráce

  • Due diligence při akvizici místních společností
  • Zakládání dceřiných společností a poboček, včetně strukturování corporate governance
  • Profit transfers
  • Právní, ekonomické a tržní analýzy
  • Řešení otázek týkajících se vzniku resp. existence stálé provozovny v ČR
  • Zastupování vůči místním úřadům a institucím
  • Služby související s relokací zahraničních členů managementu do ČR
  • Daňové poradenství, konzultace ohledně investičních pobídek, apod.