Služby pro zadavatele veřejných zakázek
Subjektům státní a veřejné správy a soukromým investorům, pokud se na ně vztahují pravidla veřejného zadávání, nabízíme kompletní služby v oblasti zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, stejně jako zpracování koncesního řízení dle zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení.
Provádíme a zajišťujeme všechny potřebné zadavatelské činnosti veřejných zakázek v souladu se zákonem, včetně přípravy všech dokumentů, osobní účasti na jednáních, zajištění oznamovacích povinností a dalších souvisejících plnění.

Služby pro uchazeče o veřejné zakázky
Uchazečům o veřejné zakázky poskytujeme odborné poradenství a právní pomoc při účasti v zadávacích řízeních podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
Na základě podkladů, konzultací a požadavků zpracujeme nabídku uchazeče, aby měla všechny zadavatelem požadované náležitosti, byla schopná hodnocení zadavatelem a měla co největší šanci zvítězit.