Naše právní služby pokrývají celou škálu českého právního systému. V přeshraničních případech spolupracujeme s ověřenými zahraničními partnery.

Právní služby poskytujeme fyzickým i právnickým osobám, neziskovým i státním subjektům, zejména v tomto rozsahu:

  • zakládání, transformace, fúze, likvidace společností;
  • posudky, stanoviska a konzultace;
  • zastupování při jednáních s protistranami a smluvními partnery;
  • sepisování, vyhotovování a kontrola listin o právních úkonech (smluv, dohod apod.);
  • provádění komplexních právních posouzení (forenzní audit, due diligence);
  • zastupování před soudy všech stupňů, včetně Nejvyššího soudu ČR a Ústavního soudu ČR, před správními orgány a dalšími institucemi.

Bližší informace o rozsahu naší nabídky právních služeb si můžete stáhnout v tomto souboru.