V souladu s potřebami našich klientů jsme naše portfolio rozšířili o níže uvedené služby. Tyto služby poskytujeme jak výdělečným tak nevýdělečným subjektům.  Do této kategorie zejména řadíme služby:

  • Rešerše, studie proveditelnosti (feasibility), tržní analýzy;
  • Podpora zaměstnavatelů resp. uvolňovaných zaměstnanců při restrukturalizacích;
  • Nastavení manažerského výkaznictví, implementace účetních systémů;
  • Nastavení certifikované datové komunikace se státními úřady a zdravotními pojišťovnami;
  • Projektové řízení;
  • Podpora zahraničních společností při působení v ČR - lokalizace vnitřních předpisů, webových stránek, podpora při relokaci zahraničních pracovníků.