Naše služby poskytujeme na dlouhodobém i jednorázovém základě firmám všech druhů a velikostí. Našimi klienty jsou podnikatelé  jak v podobě právnických tak fyzických osob.

Z našeho portfolia firemní klienti nejčastěji využívají níže uvedené služby.

Hlavní oblasti spolupráce

  • Příprava a průběžná aktualizace smluvní dokumentace v oblasti obchodního & pracovního práva
  • Zakládání, transformace, likvidace společností
  • Právní konzultace & podpora při plnění korporátních legislativních požadavků & procedur
  • Zastupování v řízeních a sporech: rozhodčích, soudních, daňových, atd.
  • Podpora při adaptaci vnitřních procesů & vnějších vztahů na vývoj legislativy
  • Finanční restrukturalizace, příprava podkladů & zastupování při jednáních o úvěrovém financování
  • Řízení projektů
  • Nastavení benefičních programů, podpora uvolňovaných zaměstnanců
  • Daňové poradenství, účetnictví, vedení mzdové agendy
  • Školení