Finanční služby jsou nedílnou součástí naší nabídky. Finanční služby poskytujeme fyzickým i právnickým osobám včetně neziskových organizací a to zejména v tomto rozsahu:

  • Účetnictví, daňová evidence, mzdová agenda, výkaznictví;
  • Daňové poradenství, příprava / kontrola daňových přiznání, ročních zúčtování;
  • Poradenství ohledně různých forem a typů výdělečné činnosti, státních podpor, pobídek a příspěvků;
  • Finanční poradenství pro fyzické osoby v celé škále produktů (spořící, hypoteční, investiční, důchodové, pojistné);
  • Podpora a zastupování při jednáních o úvěrovém financování;
  • Podpora a zastupování za účelem financování ze strukturálních fondů, plnění požadavků v případě, že financování již bylo přiděleno;
  • Zastupování vůči správcům daně, ČSSZ, zdravotním pojišťovnám;
  • Provádění komplexních ekonomických posouzení (forenzní audit, due diligence).